Marka, patent hukuku, telif hakları, tasarımların korunması, ve haksız rekabet hukuku gibi konularda da hukuki destek sağlayan büromuz müvekkillerine fikri ve sınai haklar konusunda da konusunda uzman avukatlar ile hizmet sunmaktadır.