Büromuzda icra ve iflas hukuku alanında da hizmet verilmektedir. Verilen hizmetler icra dosyalarının takibinin yanı sıra iflas davaları, iflas ertelemesi, iflas masasına alacak kaydı gibi hukuki hizmetleri kapsamaktadır.

Yerli ve yabancı müvekkillerin alacaklı ya da borçlu sıfatıyla yer aldığı takiplerde temsil edilmesi, haciz ve satış işlemlerinin yapılması, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takipler, kambiyo senedine ilişkin takipler ile ilamlı ve ilamsız takipler faaliyet alanlarımız içindedir.

Müvekkillerimiz aleyhinde başlatılan icra takiplerinin durdurulması ve iptali konusunda mümkün olan tüm hukuki başvurulmaktadır. Menfi tespit davalarının açılması, borçların yeniden yapılandırılması ve tasarrufun iptali davaları da büromuzun faaliyet alanları içindedir.