Büromuzda idari davalar, vergi hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesi, gümrük mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesi ve uyuşmazlıkların önlenmesi için de hukuki danışmanlık hizmetleri sunulmakta ve dava takipleri yapılmaktadır.