İnşaat şirketleri başta olmak üzere, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren birçok kişi ya da kuruluşa danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Eser sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması esnasında hukuki destek sağlanmakta, gerekli olması durumunda bu alanlardaki davalar tarafımızca takip edilmektedir. Harici satış sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar da büromuzun bu alanda uzmanlaşmış avukatları tarafından sürekli olarak takip edilmektedir.

Ekibimiz tarafından binlerce yabancı gerçek ya da tüzel kişinin Türkiye’de taşınmaz edinimi prosedürü esnasında hukuki destek sağlanmıştır. Sözleşmelerin hazırlanması, tapu devri işlemleri, gerekli izinlerin alınması tarafımızca titizlikle ve hızlı bir şekilde takip edilmektedir. Özellikle proje üzerinden satın alınan taşınmazların edinimi esnasında ortaya çıkabilecek sorunların önceden öngörülmesi deneyim ve sağduyu gerektirmektedir. Gayrimenkul hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlarımız tarafından sunulan hizmetlerimiz yine gerekli olduğu durumlarda yasal yollara başvurulması ile devam etmektedir.