Danışmanlık hizmeti verilen tüzel kişi müvekkillerimize iş hukuku alanında da hizmet sunulmaktadır. Sunulan hizmet iş hukuku, iş güvenliği mevzuatında meydana gelen değişiklikler konusunda müvekkillerin bilgilendirilmesi, yöneltilen soruların cevaplanması, insan kaynakları departmanlarına devamlı destek sağlanması, işçi özlük dosyalarının tutulması konusunda yardımcı olunması, işçi ve işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıkların önlenmesi ve çözümü, iş sözleşmelerinin hazırlanması, tadili ya da feshi aşamasında hizmet sunulması başta olmak üzere bireysel ve toplu iş hukuku alanlarında eksiksiz bir hizmet sunulmaktadır.

Yine işveren ya da işçiler arasındaki uyuşmazlıkların yargıya taşınması durumunda, zorunlu arabuluculuk görüşmelerinden başlamak üzere, dava takibi de büromuz tarafından yürütülmektedir. Ayrıca işverenlere, faaliyetlerinin iş hukuku mevzuatına uygun bir şekilde devam ettirilmesi konusunda eğitim ve seminerler verilmektedir.