Otel, alışveriş merkezleri gibi özellikle yabacı yatırımcıların aktif olduğu alanlarda hazırlanan kira sözleşmelerinin hazırlanması, yine Türkiye’de kurulan yabancı ortaklı şirketlerin ofis kiralama işlemlerinin takibi, kira sözleşmelerinin feshi ve kira ilişkilerinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın önlenmesi ile uyuşmazlığın doğmasından sonra dava takibi yapılması büromuzun faaliyet alanları içindedir.