Miras hukukundan kaynaklanan davalar da faaliyet alanlarımız arasındadır. Vasiyetname hazırlanması, özellikle yabancılara ait vasiyetnamelerin açılması ile yabancılara veraset ilamı belgesi alınması konularında hukuki hizmetler sunulmaktadır. Yine miras hukukundan kaynaklanan tüm konularda detaylı danışmanlık hizmetleri sunulmakta ve gerekli davaların takibi yapılmaktadır.