Büromuz müvekkillerine rekabet hukuku anlamında da danışmanlık hizmeti sunmakta olup, rekabet ihlallerinin önlenmesi için çalışılmaktadır. Birleşme ve devralmaların da rekabet hukukuna uygun şekilde sürdürülmesi konusunda özen gösterilmektedir.