Büromuzun ana faaliyet alanlarından biri şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti verilmesidir. Verilen hizmetler şirketlerin kuruluş işlemlerinin takibinden başlamak üzere, ana sözleşmelerin hazırlanması, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının organize edilmesi ve kararların tesciline kadar devam eden tüm işlemlerin takibi, yabancı şirketlerin şube ve irtibat bürosu açılışları, hisse devri, ortak girişim, şirket tasfiye süreçlerinin yürütülmesini kapsamaktadır. Buna ek olarak günlük şirket faaliyetlerinin devamı esnasında yöneltilen hukuki sorulara ve müvekkil şirketler tarafından yapılacak yatırımlara ilişkin danışmanlık sunulmasını da kapsayan çok yönlü bir hizmet sunulmaktadır. Yine ticaret hukukundan kaynaklanan her türlü ihtilafın çözülmesi ve ticaret hukuku alanında dava takibi yapılması da büromuz faaliyet alanları içindedir.