Günümüz ticari hayatında uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümüne her geçen gün daha sıcak bakılmaktadır. Bu sebeple uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesi de hukuk bürolarının faaliyetleri arasına girmiştir. Büromuzda tahkim konusunda tecrübeli avukatlarımız bulunmakta olup, yurtiçi ya da yurtdışında müvekkillerimiz tahkim konusunda da temsil edilmektedir. Ekibimizde yer alan avukatlarımızın tamamının en az bir yabancı dil bilmekte olması anılan hizmetin verilmesini çok daha kolaylaştırmaktadır.