Büromuza sıklıkla yabancı gerçek veya tüzel kişiler lehine verilmiş mahkeme ilamlarının Türkiye’de tanınması ve/veya tenfizi için başvurulmaktadır. Söz konusu süreç bu alanda uzmanlaşmış avukatlarımız tarafından takip edilmektedir.